#whydk

MANIFEST

whYDK

I forbindelse med Folketingets afslutningsdebat i forsommeren udtalte statsminister Mette Frederiksen ”Genopretningen af dansk økonomi skal ske med omtanke. Vi skal ikke kun genoprette. Vi skal også genopfinde.”Lad os tage hende på ordet!

Vi [medunderskriverne af denne kronik] er overbeviste om, at statsministerens ønske om at genopfinde Danmark nyder bred tilslutning i både dansk erhvervsliv og samfund – og dét i høj grad på tværs af partipolitiske skel, politisk overbevisning og interesser.

Vi anerkender danske politikeres ansvar for at beslutte, hvordan vi på demokratisk, politisk styret og sundhedsmæssigt forsvarlig vis ’genåbner samfundet’.

Men vi finder det også vigtigt, at vi som samfund  ’genåbner samtalen’ om Danmarks fremtid i en ny tids internationale konkurrence. Samtalen om hvad vi skal leve af i tiden efter Corona.  

Derfor har vi i fællesskab taget initiativ til og lancerer i dag Dansk Konkurrenceevneråd.

Hvorfor Danmark?

Uanset om man skal genopfinde og omstille et samfund, skabe et turn-around i en konkurstruet virksomhed eller markedsføre et nyt produkt, er det vigtigt man begynder med det rette spørgsmål. Og hvad er så det?

Ifølge den verdenskendte markedsføringsekspert, ledelsesrådgiver og TedTalker Simon Sinek bør man begynde med hvorfor. Altså stille spørgsmålet ”hvorfor gør vi, det vi gør?”

Hvorfor? Fordi de fleste, groft sagt, køber mere ind med hjertet end med hjernen. Som Simon siger: ”Andre køber ikke hvad du gør, eller hvordan du gør det. De køber hvorfor du gør det.”.  

Nu kan vores unikke, danske samfundsmodel selvfølgelig ikke sammenlignes og sidestilles med en virksomhed. Og man skal selvsagt være forsigtig med at lægge sit lands fremtid i hænderne på den første og bedste ledelsesguru. Men I Dansk Konkurrenceevneråd vil vi ikke desto mindre gerne stille spørgsmålet: ”Hvorfor Danmark?”. Mere præcist: Hvorfor skulle nogle af verdens snart 8 milliarder mennesker i fremtiden vælge at købe danske varer, services og ideer; investere i danske virksomheder og arbejdspladser; planlægge ferie og hele liv i Danmark? Hvorfor i Danmark - og ikke i f.eks. Sverige, Tyskland eller Kina?

[Sat på spidsen: hvis Danmark ikke fandtes, hvad er det så vi bidrager med i verden, der er så vigtigt, at vi var nødt til at (gen-)opfinde os selv?]
Igennem adskillige årtier, har vi analyseret og diskuteret hvad danske virksomheder sælger til verden. [Og vi ved, vi har verdensførende styrkepositioner indenfor f.eks. Life Science, Transport, Fødevarer og Cleantech.]

Vi har også i talrige rapporter, kommissioner og tænketanke undersøgt hvordan man fra politisk hold kan styrke danske virksomheders rammevilkår og understøtte udviklingen af nye erhvervsklynger som f.eks. den fynske robotklynge.

Men på bemærkelsesværdig vis, har vi forsømt spørgsmålet hvorfor? [Hvorfor konkurrerer vi – og om hvad? Hvorfor vil verden have, det vi kan – og hvorfor skulle de ville det fremover? Og hvorfor skulle netop vi være særligt gode til netop det?]  

Misforstå os ikke. Det omfattende økonomiske analysearbejde er vigtig viden og et stærkt fundament, at genopfinde Danmark på. Blot kan det ikke stå alene. Det er mindst lige så vigtigt, at vi stiller og søger svar på spørgsmålet ”Hvorfor Danmark?”